Σας ενδιαφέρει να εργαστείτε στο φυτώριο “ΦΥΣΗ”!

30/9/2019: Ανακοίνωση για αναζήτηση προσωπικού στο φυτώριο ΦΥΣΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΤΡΑΣ ηλικίας 23 – 35 ετών, με εκπληρωμένες Στρατιωτικές Υποχρεώσεις ή Γυναίκα, ηλικίας 23 – 35 ετών

Περιγραφή Εργασίας: Εξυπηρέτηση Πελατών, Πώληση Προϊόντων Φυτωρίου, Εργασίες Γραφείου κυρίως με Υπολογιστή, Παροχή Γεωπονικών Συμβουλών, Σύνταξη Παραγγελιών

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Απόφοιτος ΑΕΙ-ΤΕΙ Γεωπονίας ή/και Εργασιακή Εμπειρία στην πώληση φυτών
  • Καλή Γνώση Αγγλικών με δυνατότητα προφορικής και γραπτής επικοινωνίας
  • Καλή Γνώση MS Office κι ιδιαίτερα του EXCEL
  • Άνετη χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και γρήγορη προσαρμογή σε διάφορα προγράμματα
  • Επικοινωνιακές Δεξιότητες και ενδιαφέρον για την Εξυπηρέτηση Πελατών
  • Ικανότητα συνεργασίας σε ομάδες
  • Δίπλωμα οδήγησης

Επιθυμητά Προσόντα:

  • Γνώσεις Ανθοδετικής

Για βιογραφικά και πληροφορίες απευθυνθείτε στα τηλέφωνα του φυτωρίου ΦΥΣΗ και στο email info@fisi.gr


Descargar musica